Startside
Om meg
Cv
Kunst
Omtale
Kontakt
 
 
 
 

Strømberg-Gruppen « Aggi Folgerø Johannessen - Et liv med kunsten «

- Grunnbok i bildeskaping
Forfatter Aggi Folgerø Johannessen

Fagbokforlaget

Boken er utsolgt fra forlaget.

Obligatorisk grunnlitteratur
Pensumliste pr. 20.12.2007 for:

Høgskolen i Nesna, Kunst og håndverk I
Høgskolen i Telemark, Kunst og håndverk I og II
Høgskolen Østfold, Kunst og håndverk, I og II
Høgskolen i Tromsø, Kunst og håndverk, I og II
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Kunst og håndverk, I
NLA Lærerhøgskolen, Estetiske fag I
Kunst i Skolen

Sverige: Høgskolan i Dalarna, pensum for:

  1. Estetiske ämnenas didatikk, för verksamhet innom Grundskolans tidligare år.
  2. Bilddidaktikk, för verksamet inom grundskolans senare år och gymnasieskola, Pedagogisk arbete II