Startside
Cv
Bøker
Kunst
Omtale
Kontakt
 
 
 
 

Aggi Folgerø Johannessen
Bildekunstner

Maleriene mine baserer seg på opplevelser i naturen, men de er også et resultat av en dialog med formene og fargene i maleprosessen.

Jeg søker et kunstnerisk uttrykk for følelser og tanker som ikke kan uttrykkes på annen måte. Bildene er dikt, skrevet med visuelle språk. Vår kommunikasjon begrenses av den mengde ord og begreper vi har tilegnet oss. Den begrenses også av språket selv. Alle ord er registrert og kontrollert. Kunsten er fuglen som flyr over.

I årene 1983-92 arbeidet jeg i København, og hadde der tilknytning til Grafisk Værksted under ledelse av professor Henrik Böetius. Disse årene arbeidet jeg mest med grafikk, men jeg er nå gått tilbake til maleriet.

Jeg har undervist i mange sammenheng, grafikk fra eget verksted i Bergen, bl.a. for før-akademistudenter, maleri for kulturskoler og grunnskolelærere. Mine erfaringer med dette gjorde at jeg i 2003 utga boken "Grunnbok i bildeskaping" (Fagbokforlaget).

Boken er pensum på mange lærerhøgskoler og også benyttet som veiledning til selvstudier.